Este curs ajuda les mares i els pares en la comunicació amb els seus fills i en les seues relacions familiars. S'ensenyen habilitats per a afavorir la comunicació, millorar les relacions, incrementar el vincle afectiu i emocional entre les persones per a poder resoldre situacions de conflicte, saber actuar en els moments crítics, anticipar els problemes i per a trobar les millors solucions.